Diensten aanbod

Inzicht in de gegevens over de medewerkers en de loonbetalingen

De loonadministratie

Loonadministratie

Bij het aannemen van personeel is het geen kwestie van alleen een contract opmaken en geld overmaken. Hier komt nogal wat bij kijken.

  • Aanvragen van een loonheffingennummer bij de belastingdienst.
  • Controleren of er een cao van toepassing is.
  • Eerstedagsmelding doen. (indien van toepassing)
  • Opmaken van loonjournaalposten t.b.v. de administratie.
  • Verzorgen van de loonstroken en jaaropgave.
  • Verzekeringen.
  • Overige zaken die in uw bedrijfstak van toepassing kunnen zijn.
  • Aangifte loonbelasting doen.


Bij Sander Boudewijn Finance & Administration is het mogelijk om de loonstroken naar uw medewerker(s) te laten mailen. Hierdoor hoeft u niet elke maand deze te printen en te versturen. U ontvangt zelf ook de digitale versies hiervan.
Door in te loggen op de handige portal kunt u zelf de gewerkte uren, vakantie uren, ziekte uren regelen, evenals andere mutaties in uw medewerkers bestand. (zie hiervoor de handige login op de home pagina)